ჩვენ შესახებ

პედაგოგების რაოდენობა

მოსწავლეების რაოდენნობა

სკოლის მისია

სკოლის მთავარი მისიაა – უწყვეტი ზრუნვა სწავლის შედეგებზე, ცოდნის ხარისხზე , პროფესიულ ზრდაზე, კლასში თავისუფალი შემოქმედებითი გარემოს შექმნასა და შენარჩუნებაზე, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების, ანალიზის, შეფასების, უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და განვითარებაზე.

ჩვენთვის მთავარია შევუქმნათ მოსწავლეს წინაპირობები იმისათვის, რომ სწორად აირჩიოს თავისი მომავალი განვითარების გზა.
სკოლა სისტემატიურად იზრუნებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე თავისუფალი პიროვნების აღზრდაზე. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე.
ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია შევძლოთ მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი ღირებულებების შესაქმნელად.

სამეთვალყურეო საბჭო

არქიმანდრიტი ზოსიმე – ჭიათურა -საჩხერის ეპარქიის მდივანი
ნარგიზ გაბაძე – დირექტორი
ლევან კაციტაძე – სკოლის მოძღვარი

ადმინისტრაცია

ნარგიზ გაბაძე – დირექტორი
ეკატერინე გიორგაძე – დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
დეკანოზი ლევან კაციტაძე – სკოლის მოძღვარი.
დეკანოზი გიორგი გოგესაშვილი – მოძღვრის თანაშემწე
ნინო ცარციძე – ხარისხის მართვის მენეჯერი
ნანა ღუღუნიშვილი – ბუღალტერი